آب انبار های نوش آباد راهی برای ورود به عمق تاریخ

وقتی گردشگران برای دیدن شهرزیرزمینی می آیند سوالات زیادی دارند.
دیدن چهل و هفت پله که به انتهای آب انبار می رسد وارتباطش با شهرزیرزمینی سوالی است که اکثر گردشگران قبل از شنیدن توضیحات راهنما بر زبان می آورند و گاهی افرادی داخل مخزن آب انبار می شوند و می پرسند:
شهرزیرزمینی همین است؟

مخزن آب انبار هیبتی دارد اگر لامپ هایش خاموش شود تاریک تاریک است فضایی که انعکاس صدا ذوق هنری افراد خوش صدا را بر می انگیزد و فضایی برای آواز خواندن می شود.
آب انبار و شهرزیرزمینی کمتر از یک دهه است که به وسیله کانالی به طول ۲۲ متر به هم مرتبط شده است و این ارتباط به منظور استفاده از پله های آب انبار برای بازدید از شهر زیرزمینی است.
آب انبار قدمت ۵۰۰ ساله دارد و به دوران صفویه می رسد و شهرزیرزمینی قدمت ۱۵۰۰ سال و مربوط به اواخر ساسانی و اوایل اسلام است.
تقریبا تا چهل سال پیش از آب انبار استفاده می شده و زمانی که آب لوله کشی نبود تنها آب قابل دسترس برای خوردن از طریق آب انبارها تامین می شده است.
در شهر نوش آباد هر محله یک یا دو آب انبار داشته و چنتایی از آنها باقی مانده است.
مردم در گذشته باید چندین بار این پله ها را پایین می آمدند و از قسمت پاشیر ظروف خود را پر می کردند و دوباره بالا می رفتند البته الان پاشیر آب انبار تخریب شده و راه ورودی به مخزن از همان قسمت ایجاد شده است.
مردم نوش آباد در گذشته از حوض خانه ها برای شستشوی لباس و ظروف استفاده می کردند این حوض خانه ها مثل آب انبارها پلکانی داشته و حوضی که یک طرف آب وارد شده و طرف دیگر خروجی آب قرار داشته و در حال حاضر دو تا از این حوض خانه ها مرمت و بازسازی شده تا مورد بازدید گردشگران قرار گیرد.
آب انبارها نیز در گذشته با آب قناتها پر می شده است به منظور گندزدایی و میکروب کشی به آب نمک و آهک اضافه می کردند.
برای بوگیری آب کیسه های زغال از بالا آویزان می شده است.
بادگیرهای آب انبار در دوطرف مخزن به منظور خنک نگه داشتن آب و ایجاد حرکت در سطح آب می باشد.
برای ساختن آب انبار از ساروج استفاده شده که در گذشته به جای بتون یا سیمان استفاده می کردند.
ملاتی متشکل از سفیده تخم مرغ، آهک، خاکستر ،خاک رس ،ماسه و الیافی به نام لویی یا به جای آن پشم شتر ، موی بز یا موی انسان می توانستند استفاده کنند تا از ترک خوردن جلوگیری کند.
ساروجی محکم که حتی سیل و زلزله قادر به تخریب آن نبوده است.
بعضی آب انبارها در ورودی از سطح کوچه به مخزن داشته تا از این طریق به داخل مخزن بیایند و آن را تمیز کنند.
لوله ای مخصوص برای خارج کردن آب در پایین مخزن در قسمت پا شیر وجود داشته که در نظافت آب انبار یا تخلیه آب استفاده می شده
ضخامت دیوارهای آب انبار با توجه به شکل هندسی آب انبار در نظر گرفته شده است در آب انبارهای گرد فشار بیشتری بر بدنه وارد می شود و ضخامت بیشتری لازم دارد (آب انبار ورودی یک) در آب انبارهای چند ضلعی این فشار شکسته شده و ضخامت دیوار کمتر می شود.(آب انبار ورودی دو)
آب انبارها مخازن حیات مردم بوده است جایی که بیشترین ترددها، دید و بازدیدها و خواستگاریها صورت گرفته است.
جایی برای عاشق شدن
برای کمک، برای گفتگو کاش تمام نمی شد آن همه صفا که با آب گره خورده بود.

قهوه انوشه

فرم ارتباط با ما