کدام ورودی برای بازدید است؟ و شباهت و تفاوت آنها چیست؟

اولین ورودی از شهرزیرزمینی که مطرح شد ورودی یک بود ورودی یک اولین مکان از شهرزیرزمینی نبود که دیده شد اما اولین فضایی بود که با پیگیری کاشف آن اهمیت داده شد.
قبل از مطرح شدن شهرزیرزمینی بسیار این فضاها دیده شد ولی به علت بی اطلاعی و شباهت با قناتها مورد بی توجهی قرار گرفت.
در سال ۱۳۸۱ ورودی یک توسط شخصی که برای خانه اش چاه می کند به صورت اتفاقی پیدا شد مورد توجه قرا گرفت دو سال بعد در سال ۱۳۸۳ ورودی دو نیز به همین صورت پیدا شد و اهمیت آن را بیشتر کرد و با کاوشهایی که میراث فرهنگی انجام داد چهار کیلومتر دیده شد و در سال ۱۳۸۵ ثبت ملی شد.
در تمام طول سال ورودی دو برای بازدید باز است و ورودی یک در سالهای گذشته فقط در ایام نوروز و گلاب گیری برای بازدید باز بوده است.
ورودی یک فضای محدود و رطوبت بالایی دارد ولی ظرافت بیشتری نسبت به ورودی دو دارد. ورودی یک شبیه یک سوئیت است که دارای یک اتاق خواب و پذیرایی و سرویس بهداشتی می باشد و قبل از ورود به اتاق داخل راهرو جایی برای نگهبان دیده می شود این احتمال وجود دارد که این فضا برای یک شخص خاص و مهم مثل رئیس یا کدخدا استفاده می شده است.
ورودی دو دارای اتاق های متعدد و فضای بزرگی است که روبه روی هم و فاقد در و حریم شخصی است و احتمالا برای عموم مردم استفاده می شده است.
هر دو ورودی تقریبا در عمق یکسانی کنده شده ورودی یک ۱۱ متر و ورودی دو ۱۲ متر از سطح زمین فاصله دارد و چاههای مرتبط طبقات و چاههای ورود هوا در هر دو ورودی دیده می شود.
این ورودی ها در گذشته به هم مرتبط بوده ولی به خاطر سیلاب و چاههایی که در مسیر راه وجود دارد ارتباط آنها از بین رفته است.

قهوه انوشه

فرم ارتباط با ما