ساعات بازدید شهر زیرزمینی نوش آباد

در تمام ایام مجموعه شهرزیرزمینی نوش آباد به همراه راهنمایان از ساعت 9 تا قبل از اذان مغرب پذیرای گردشگران می باشد.

 تلفن دفتر شهرزیرزمینی نوش آباد:03154825850

همراه:09398270408

 

قهوه انوشه

فرم ارتباط با ما