سیستم تهویه شهر

سيستم تهويه هوا و اکسيژن رساني
کار تهويه هواي مجموعه حتي در عميق ترين نقطه شهر به خوبي انجام ميگيرد.
اما چگونه مردم و سازندگان شهر زير زميني اين امکان را فراهم آورده اند ؟


 

عميق ترين نقطه کشف شده در شهر زير زميني نوش آباد حدود 24 متر از سطح زمين فاصله دارد . اگر چه ممکن است در کاوش هاي بعدي به وجود اين شهر در اعماق پايين تري از دل زمين نيز پي ببريم.
بوميان اين منطقه از کوير ايران با دانش بالايي که در مورد حفر زمين براي احداث قنات ها داشتند بر مشکل اساسي اين مجموعه دستکند فارق آمدند.
سيستم تهويه هوا و اکسيژن رساني در شهر زير زميني توسط چاه  هايي به  شکل حرف  لام فارسي   (ل)که در هر قسمت از شهر به صورت مجزا حفر شده صورت مي گرفته است.
حتي امروزه که شاهد بازديد بسيار زياد گردشگران وعلاقمندان به تاريخ و هنر ايراني از اين مجموعه هستيم هيچگونه مشکلي تنفسي براي بازديد کنندگکان وجود ندارد.
چاه هاي لام (ل) شکل از سطح زمين حفر مي شده و تا عميق ترين نقطه از شهر به صورت عمودي ادامه پيدا مي کرده و بعد چند متر را افقي طي کرده و دوباره به سمت بالا و سطح دوم امتداد پیدا می کرده است.
اين اختلاف سطح بوجود آمده به وسيله اين چاه هاباعث مکش هوا از سطح شهر به داخل اين معماري بي نظير دست کند مي شده است.

 

قهوه انوشه

فرم ارتباط با ما